• do via-gustica.de
  • Kontakt

Postanowienia w sprawie ochrony danych osobowych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Firma Sandstein Neue Medien GmbH, Goetheallee 6, 01309 Drezno (zwana dalej również "Sandstein") prowadzi na stronach internetowych www.via-gustica.de oraz shop.via-gustica.de portal informacyjny i sklep online (zwane dalej razem "Platformą"). Bliższe informacje na temat firmy Sandstein znajdują się w zakładce Impressum.
(2) Firma Sandstein poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych. Zbieranie Państwa danych następuje w ramach przepisów ustawowych. Obszerne informacje na ten temat mogą Państwo uzyskać pod www.datenschutz.de.

§ 2 Dane osobowe

(1) Dane osobowe są wymagane w celu ustanowienia z Państwem stosunku umownego włącznie z jego merytorycznym ujęciem, ukształtowania jego treści, zmiany lub zakończenia. Zalicza się do nich: imię i nazwisko, adres, numer telefonu i/lub adres e-mail, dane użytkowania, numer konta, wynikające z umowy dane dotyczące rozliczenia i płatności itp.
(2) Firma Sandstein przetwarza niniejsze dane osobowe i korzysta z nich do ustanowienia, realizacji oraz zmiany stosunku umownego. (3) Firma Sandstein korzysta z Państwa danych osobowych wyłącznie w celu umożliwienia Państwu korzystania z usług Sandstein. W żadnym wypadku Sandstein nie przekaże danych osobowych osobie trzeciej do celów reklamowych lub marketingowych, chyba że wyrażą Państwo na to wyraźną zgodę.

§ 3 Przekazywanie danych osobowych osobie trzeciej

(1) Pracownicy firmy Sandstein zobowiązani są do zachowania w tajemnicy danych osobowych.
(2) Przekazanie danych osobowych (§ 2) osobie trzeciej następuje tylko w sytuacji, jeśli jest to konieczne do realizacji umowy. Jeśli Sandstein musi przekazać dane osobie trzeciej, nastąpi to tylko pod warunkiem zobowiązania się jej wobec Sandstein w formie umowy o przestrzeganiu ochrony Państwa danych. Przekazanie danych osobie trzeciej ma miejsce szczególnie w następującym przypadku: Podmioty przedstawiające oferty, które Państwo zamawiają lub rezerwują, informowane są o Państwa zamówieniu lub rezerwacji. W tym celu przekazywane są im następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres (adres do faktury i adres dostawy), numer telefonu oraz adres e-mail.

§ 4 Okres zapisywania danych

W przypadku zakończenia stosunku umownego Państwa dane osobowe są bezzwłocznie usuwane po jego zakończeniu, o ile dalszego przetwarzania, w szczególności ich przechowywania nie wymagają przepisy ustawowe i złożone jest wyraźne pozwolenie przez Państwa lub zezwolenie wynikające z ustawy.

§ 5 Korzystanie z Google Analytics

(1) Strona internetowa firmy Sandstein korzysta z Google Analytics, usługi do analizy Google Inc. Google Analytics używa tzw. „Cookies“, danych tekstowych, które zapisywane są na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę korzystania ze strony. Informacje wytwarzane przez pliki cookie co do korzystania z tej strony przenoszone są na serwer Google w USA i tam zapisywane.
(2) Firma Sandstein zwraca uwagę na to, że na jej stronie narzędzie Google Analytics zostało rozszerzone o kod „gat._anonymizeIp();“ w celu zapewnienia anonimowości Państwa adresu IP (tzw. IP-Masking). Oznacza to, że Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw Układu o Europejskim Obszarze Gospodarczym zostanie skrócony przez Google przed przekazaniem na serwer Google w USA. Tylko w wyjątkowych przypadkach na serwer Google w USA trafi pełny adres IP i tam zostanie skrócony.
(3) Na zlecenie Sandstein firma Google Inc. będzie korzystać z tych informacji w celu analizy korzystania przez Państwa ze strony internetowej, zebrania raportów dla Sandstein na temat aktywności na stronie i dostarczenia firmie Sandstein innych usług związanych z korzystaniem ze strony i użytkowaniem Internetu.
(4) Firma Google Inc. przekaże te informacje osobie trzeciej, o ile jest to nakazane ustawowo lub o ile osoba trzecia przetwarza te dane na polecenie Google Inc. W żadnym wypadku Google Inc. nie będzie łączyć uzyskanych danych z innymi danymi tej firmy.
(5) Mogą Państwo uniemożliwić instalację plików cookie przez odpowiednie ustawienie Państwa przeglądarki; Sandstein zwraca jednak uwagę na to, że w tym przypadku nie będzie można korzystać ze wszystkich funkcji na stronie Sandstein w pełnym zakresie. Ponadto można uniemożliwić zebranie dla Google danych wytwarzanych przez pliki cookie i danych odnoszących się do korzystania ze strony (wraz z Państwa adresem IP), a także przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod linkiem (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Szczegółowe informacje w tym zakresie znajdują się pod http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de lub pod http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (Informacje ogólne o Google Analytics i ochronie danych).

§ 6 Cookies

(1) Przy korzystaniu ze strony firma Sandstein używa platformy Cookies.
(2) Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze i używane przez wiele milionów stron internetowych. Pliki cookie na stronie Sandstein nie zawierają danych osobowych użytkownika, lecz tylko kod, który poza usługami Sandstein nie ma żadnego znaczenia. Cookies zapisywane są na dysku twardym Państwa komputera. W ten sposób możliwe jest dopasowanie stron internetowych Sandstein do Państwa oczekiwań. Ponadto Sandstein przez pliki cookie ma również możliwość pomiaru efektywności określonego ogłoszenia i odpowiednie sterowanie jego wyświetleniem tak, by jego umieszczenie nastąpiło np. zależnie od tematycznych zainteresowań użytkownika.
(3) Pliki cookie używane przez Sandstein są typowymi plikami tymczasowymi „Session-Cookies“, zostaną więc usunięte po zakończeniu sesji (przez wylogowanie lub upływ czasu). Celem tych plików jest dalsza identyfikacja Państwa komputera podczas korzystania ze stron firmy Sandstein przy przechodzeniu z jednej strony na drugą oraz ustalenie zakończenia korzystania ze strony.
(4) Przez ustawienia bezpieczeństwa Państwa przeglądarki można dezaktywować zapisanie plików cookie. Może to jednak prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu.

§ 7 Pliki dziennika

(1) Przy każdym korzystaniu użytkownika ze strony Sandstein i przy każdym pobraniu pliku zapisywane są dane o tym procesie w protokole. Zapisanie służy wyłącznie do wewnętrznych statystycznych celów, odnoszących się do systemu. Ponadto zapisanie adresu IP służy do zwalczania nadużyć. Przez każde wyświetlenie pliku zapisywane są w szczególności następujące dane: - Państwa adres IP, - Remote Host (nazwa i adres IP komputera, z którego korzysta się ze strony), - godzina, status, przekazywany zbiór danych oraz strona internetowa, z której przeszli Państwo na stronę wyświetlaną (Referrer), a także - informacje o produkcie i wersji używanej przeglądarki (User-Agent) - system operacyjny. Usunięcie tych danych statystycznych następuje najpóźniej po 60 dniach.
(2) Sandstein nie łączy wyświetleń zapisanych w dzienniku serwera i korzystania ze strony z poszczególnymi osobami. Powiązanie ma miejsce wyłącznie przy zapisaniu adresu IP w przypadku podejrzenia nadużycia.

§ 8 Wtyczki Facebook

(1) Na stronach firmy Sandstein zintegrowane są wtyczki firmy Facebook, sieci społecznościowej z siedzibą pod adresem: 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, Karlifornia, USA. Można je rozpoznać po logo Facebook lub po typowym dla Facebook'a przycisku "Like" ("Lubię to") na stronie firmy Sandstein.
(2) Poprzez wtyczki powstaje połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a podmiotem oferującym sieć społeczną i na jego serwer przesyłany jest Państwa aktualny adres IP. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani w tej usłudze, na Państwa profilu może pojawić się link do oferty firmy Sandstein. Usługa rozpoznaje wtedy, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeśli nie chcą Państwo takiego przesyłania danych, należy wylogować się z portalu społecznościowego.
(3) Jeśli klikną Państwo na "Lubię to" podczas zalogowania się na koncie Facebook, link do naszych stron zostanie umieszczony na Państwa profilu. Dzięki temu Facebook może przyporządkować korzystanie ze strony Sandstein do Państwa konta.
(4) Firma Sandstein zwraca uwagę na to, że jako oferent stron nie posiada informacji o treści przekazywanych danych oraz o korzystaniu z nich przez firmę Facebook. W razie potrzeby istnieją również programy do Państwa przeglądarki, które uniemożliwiają przekazywanie danych w wyżej opisany sposób. Dodatkowe informacje znajdują się w oświadczeniu o ochronie danych osobowych firmy Facebook pod http://de-de.facebook.com/policy.php.

§ 9 Wtyczki Twitter

(1) Na stronach firmy Sandstein zintegrowane są wtyczki firmy Twitter Inc., sieci społecznościowej z siedzibą pod adresem: 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107 (twitter) USA. Można je rozpoznać po logo Twitter i dodatkowym przycisku Tweet lub Follow na stronie firmy Sandstein.
(2) Poprzez wtyczki powstaje połączenie pomiędzy Państwa przeglądarką a podmiotem oferującym sieć społeczną i na jego serwer przesyłany jest Państwa aktualny adres IP. Jeśli są Państwo jednocześnie zalogowani w tej usłudze, na Państwa profilu może pojawić się link do oferty firmy Sandstein. Usługa rozpoznaje wtedy, że odwiedzili Państwo naszą stronę. Jeśli nie chcą Państwo takiego przesyłania danych, należy wylogować się z portalu społecznościowego.
(3) Jeśli klikną Państwo na Tweet lub Follow podczas zalogowania się na koncie Twitter, link do stron firmy Sandstein zostanie umieszczony na Państwa profilu. Dzięki temu Twitter może przyporządkować korzystanie ze strony Sandstein do Państwa konta.
(4) Firma Sandstein zwraca uwagę na to, że jako oferent stron nie posiada informacji o treści przekazywanych danych oraz o korzystaniu z nich przez firmę Twitter. W razie potrzeby istnieją również programy do Państwa przeglądarki, które uniemożliwiają przekazywanie danych w wyżej opisany sposób. Dodatkowe informacje znajdują się w Oświadczeniu o Ochronie Danych Osobowych firmy Twitter.

§ 10 Newsletter

(1) Jeśli chcieliby Państwo odbierać newsletter oferowany na platformie, Sandstein potrzebuje w tym celu Państwa adres e-mail, formę tytułowania, nazwisko i informacje co do formatu wiadomości (Text lub HTML). Pozostałe dane nie są pobierane.
(2) Państwa zgoda na zapisanie danych, adresu e-mail oraz na jego użycie do przesłania newslettera może być odwołana w każdej chwili.

§ 11 Odwołanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo odwołać zgodę ze skutkiem na przyszłość.

§ 12 Bezpieczeństwo danych

Wszystkie dane, znajdujące się na serwerach Sandstein, są zabezpieczone połączonymi szeregowo systemami bezpieczeństwa przed dostępem osób nieuprawnionych. Pracownicy i usługodawcy systemu Sandstein regularnie sprawdzają skuteczność ochrony.

§ 13 Postanowienia dotyczące ochrony danych

Postanowienia dotyczące ochrony danych można pobrać i wydrukować z każdej strony platformy Sandstein w rubryce "Ochrona danych".

§ 14 Prawo do informacji

W każdej chwili mają Państwo prawo do uzyskania informacji na temat danych dotyczących Państwa osoby, ich pochodzenia oraz odbiorców, jak również celu, w jakim zostały zapisane. Informację na temat zapisanych danych uzyskają Państwo pod adresem: Sandstein Neue Medien GmbH, Goetheallee 6, 01309 Dresden lub e-mailem: info@via-gustica.de

Stan na: sierpień 2013 r.